YUKARI

Duyurular

Eklenme Tarihi: 17 Ekim 2019

Yoksullukla mücadelede hangi noktadayız?

 • Küresel Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksi, 17 Ekim Dünya Yoksullukla Mücadele Günü’nde, bir numaralı sürdürülebilir kalkınma hedefi olan yoksulluk konusunda nasıl bir yol alındığını gözler önüne serdi 

  Dünya genelinde 1 milyar 300 milyon kişi yoksul. Birleşmiş Milletler (BM)  Kalkınma Programı UNDP’nin ‘2019 Küresel Çok Boyutlu Yoksulluk’ raporu, ülkeler arasında büyük eşitsizlikler olduğunu ortaya koyuyor. Raporda, yoksulluğun dünyanın her tarafında olduğu, bu durumun insanlar arasında ciddi eşitsizliklere yol açtığı belirtiliyor. İnsanlık tarihinin en büyük sorunlarından olan yoksullukla mücadele ise yıllardır sürüyor. Dünya liderleri 2015 yılında Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde bir araya gelmiş ve 2030’a kadar insanlığın ortak refahını sağlayacak Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı kabul etmişti. 2030 yılına kadar yoksulluğun tüm boyutlarıyla ortadan kaldırılması, tüm dünya liderlerinin onayıyla bu amaçların birinci maddesi olarak yerini almıştı.

  Hedef farkındalığı artırmak

  Birleşmiş Milletler, yoksulluğu ortadan kaldırmak ve bu konudaki farkındalığı artırmak için 17 Ekim'i 'Yoksulluğu Mücadele Günü' olarak belirlemişti. 2019’un 17 Ekim’inde UNDP ve Oxford Yoksulluk ve İnsani Gelişme İnisiyatifi işbirliğiyle hazırlanan Küresel Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksi (ÇBYE), geleneksel yoksulluk kavramının geride kaldığını gösteriyor. ÇBYE 2019 sonuçları, çok boyutlu yoksulluk içinde yaşayan insanların, sağlık, eğitim ve yaşam standartlarında ortaya konan göstergelerin en az üçte birinde yoksulluk yaşamayı sürdürdüğünü gösteriyor. Küresel Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksi’nde öne çıkan verileri sizler için derledik:

  Üç çocuktan biri yoksul

  -       2019 raporu 5.7 milyar insandan oluşan 101 ülkeyi kapsıyor. Bu rakam küresel nüfusun yüzde 76’sını oluşturuyor.

  -       101 ülkede yaşayan 1.3 milyar insan (dünya nüfusunun yüzde 23.1’i) çok boyutlu olarak yoksul.

  -       Çok boyutlu yoksulluk yaşayanlar arasında 663 milyon çocuk var ve çocukların 428 milyonu 10 yaşından küçük.

  -       Dünya genelinde her üç çocuktan biri çok boyutlu yoksul iken, bu oran yetişkinlerde altıda bir.

  -       Rapor, aynı hane içinde dahi eşitsizlik yaşandığını gösteriyor. Örneğin; Güney Asya’da 5 yaş altı çocukların yaklaşık dörtte biri, en az bir çocuğun kötü beslendiği hanelerde yaşıyor.

  -       Güney Asya'daki çocuk yoksulluğu çok çeşitli şekilde yaşanıyor. Kızların yüzde 10.7'si okul dışında kalıyor ve çok boyutlu olarak fakir bir evde yaşıyor.

  -       Araştırma yapılan 10 ülkede, 270 milyon kişi, 2014 yılı araştırma verileriyle karşılaştırıldığında çok boyutlu yoksulluktan çıktı. Bu ilerleme büyük ölçüde Güney Asya’da oldu. Hindistan’da 2016’da yoksul insan sayısı 2006’ya göre 271 milyon azaldı; Bangladeş’te ise 2004 ile 2014 arasında 19 milyon azaldı.

  -       Azalmanın daha az olduğu veya hiç olmadığı ülkeler de var. İncelenen üç Afrika ülkesinde çok boyutlu yoksul sayısı 28 milyon arttı. Bunun kısmen nedeni, hızlı nüfus artışının, yoksullukta azalıştan daha hızlı olmasıydı. Gerçekte, yoksulluk oranları (nüfusun yüzdesi olarak) bu ülkelerin çoğunda düştü.

  Raporun tamamını bu linkte bulabilirsiniz.

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu