YUKARI

Sürdürülebilir Kalkınma

Eklenme Tarihi: 31 Mayıs 2017

WEPs 3. Prensip

 • WEPs'in üçüncü prensibi, tüm kadın ve erkek çalışanların sağlık, güvenlik ve refahının sağlanmasına öncelik vererek eşitliği vurguluyor.

  UN Women ve UN Global Compact ortak inisiyatifi olan Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs), kadınların ekonomik yaşamın her alanında ve her seviyesinde var olmalarını destekleyen kurumlar için önemli bir rehber niteliği taşıyor. 
   
  UN Global Compact Türkiye tarafından WEPs'in yaygınlaşması için hazırlanan WEPs Uygulama Rehberi, özel sektör kurumlarına iş yerlerinde ve faaliyet gösterdikleri alanlarda kadının güçlenmesi konusunda yapacakları çalışmalarda yol göstermeyi amaçlıyor. 

  Rehberde, WEPs'in 7 prensibi sırayla incelenerek şirketler için bir yol haritası çiziliyor. 3. Prensip için çıkarılan yol haritasını sizin için derledik.

  WEPs PRENSİP 3:

  TÜM KADIN VE ERKEK ÇALIŞANLARIN SAĞLIK, GÜVENLIK VE REFAHININ SAĞLANMASI

   

  KAPSAM 

  Çalışanlar için güvenli, sağlıklı ve şiddetten uzak çalışma ortamları yaratmak, işverenler için bir zorunluluktur. Sağlık, güvenlik ve refahın tüm çalışanların eşit yararlanacağı şekilde sağlanması, şirket içinde ayrımcılıkla mücadelenin de bir parçasıdır. Kadın ve erkeklerin bu hizmetlerden eşit şekilde yararlanabilmesini sağlamak için farklılaşan talep ve ihtiyaçların gözetilmesi önem taşımaktadır. Örneğin, kadınların toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin bir sonucu olarak daha fazla şiddete maruz kalıyor olması bu riskle mücadelede kadın ve erkekler açısından farklı stratejiler geliştirilmesini gerekli kılmaktadır.

  Buradan hareketle çalışma ortamlarının, kadınların her türlü olumsuz koşulda kendilerini rahatlıkla ifade edebileceği şekilde kurgulanması ve gerekli tedbirlerin/aksiyonların alınmasına dönük mekanizmaları barındırması gerekmektedir.

   

  GÖSTERGELER

  - Kurumun iş sağlığı ve güvenliği politikası
  - İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları’nda yer alan çalışanların toplam işgücüne oranı, bu komitelerdeki kadın-erkek dağılımı
  - İş yerinde cinsel istismara yönelik farkındalık ve eğitim çalışmalarının dökümü
  - Cinsel istismar ve ayrımcılık konulu şikayetlerin sayısı ve alınan tedbirler
  - Kurumun sağlık ve güvenlik destek hizmetlerinden yararlanan çalışan sayısı ve kadın-erkek dağılımı
   

  UYGULAMA ALANLARI 

  SORUN TESPİTİ
  Iş ortamında şiddet ve taciz
  ● Şiddet ve taciz durumlarının tespit edilmesine yönelik sıfır tolerans politikaları geliştirmek, tekrar eden davranış kalıpları veya durumlara karşı önlem almak, başarılı sorun çözümü örneklerini ve sorun çözümünde karşılaşılan zorlukları kayıt altına almak.
  Kadınları kapsamayan iş güvenliği ve iş ortamı
  ● Çalışanların da desteği ile kadınların iş seyahatlerindeki emniyetini de kapsayacak şekilde güvenlikle ilgili sorunları belirlemek.
  Kadınları kapsamayan sağlık hizmeti
  ● Kadın ve erkek çalışanların sağlık ve güvenlik konularında görüşlerini toplamak, sonuçları kadın ve erkek çalışan düzeyinde değerlendirmek.

  POLİTİKALAR VE YÖNETİM
  İş ortamında şiddet ve tacizin önlenmesi ve ortadan kaldırılmasına yönelik
  ● Cinsel istismar, mobbing, sözlü ya da fiziksel taciz ve aile içi şiddet de dahil olmak üzere istisnasız her türlü şiddetin karşısında duran bir politika oluşturmak, uygulamak ve farkındalık eğitimleriyle yaygınlaştırmak.
  ● Bu gibi durumlarla karşılaşan mağdura destek olabilecek ve yönlendirebilecek etik komitesi benzeri kurum içi mekanizmalar kurmak ya da takip için çalışanlar arasından sorumlular belirlemek.
  ● Şikayetlerin işyerinde halihazırda nasıl yönetildiğini değerlendirmek ve tüm çalışanların ulaşabilecekleri destek ve bilgi hattı kanalları oluşturmak.
  ● Yöneticileri ve güvenlik görevlilerini kadına yönelik şiddetin göstergeleri, cinsel istismar hakkındaki kurum politikaları ve yasal düzenlemeler hakkında bilgilendirmek.

  Kadınları da kapsayan iş güvenliği ve iş ortamının kurulmasına yönelik
  ● Kadın ve erkekler için farklı etkileri olabileceğini göz önüne alarak potansiyel risk unsurlarından korunma sağlayacak, güvenli bir çalışma ortamı sunmak. Örneğin kadınların işe geliş gidişleri için servis hizmeti ya da işyerine yakın güzergahların ışıklandırılmasını sağlamak.
  ● Tacizin gerçekleşmesi durumunda (tacize uğrayan kadının hiyerarşik olarak tacizin failinden daha alt kademede olduğu durumu da gözetecek şekilde) şikayet mekanizmaları oluşturmak, kişilerin süreçte mağdur olmasını engellemek.
  ● Kadın ve erkekler için ayrı tuvalet, soyunma odası, yeni doğum yapmış kadınlar için emzirme odası gibi fiziksel koşulları yerine getirmek.

  Kadınları da kapsayan sağlık hizmetinin sağlanmasına yönelik
  ● Sağlık ve güvenlik politikalarını hamile kadınlar, engelliler, kronik hastalar da dahil olmak üzere çalışan pro llerinin farklı ihtiyaçlarına yönelik gözden geçirmek ve gerektiği hallerde yeniden düzenlemek.
  ● Doğrudan üst yönetime rapor veren bir kadın ağı kurmak; bu grubu güvenlik, sağlık ve refah konularında düzenli geri bildirim sağlayacak şekilde konumlandırmak.
  ● Çalışanların, üreme sağlığı da dahil olmak üzere tüm sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak kurum içi destek mekanizmaları oluşturmak.
  ● Çalışanların sağlık sigortası ve aile içi şiddet mağdurlarını da dikkate alan destek hizmetlerine erişimini sağlamak.
  ● Kadın ve erkek tüm çalışanların ve/veya bakımından sorumlu oldukları kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak.
  ● Çalışanların, sağlık, güvenlik ve refah konularındaki haklarını ve sorumluluklarını öğrenmeleri amacıyla eğitim ve bilgilendirme toplantıları yapmak.  Bu yazıdaki bilgiler, UN Global Compact Türkiye tarafından WEPs Uygulama Rehberi'nden alınmıştır. Rehberin tamamını incelemek için lütfen tıklayın.