YUKARI

Sürdürülebilir Kalkınma

Eklenme Tarihi: 01 Temmuz 2017

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri: Barış ve Adalet

 • On altı numaralı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi olan Barış ve Adalet, herkesin adalete erişimini sağlamayı, her seviyede etkili, hesap verebilir ve kapsayıcı kurumlar kurulmasını amaçlıyor.

  Sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilmesinde, barış, istikrar, insan hakları ve hukukun üstünlüğüne dayalı etkin yönetimler kurulmasının önemi büyük. 

  Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, şiddetin her biçimini önemli ölçüde azaltmayı, çatışma ve güvensizliğe kalıcı çözümler bulmak için hükümetler ve toplumlar ile birlikte çalışmayı hedefliyor. Hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesi, bu sürecin anahtarı konumunda olsa da yasadışı silah ticaretinin önlenmesi ve gelişmekte olan ülkelerin küresel yönetişim kurumlarına katılımının güçlendirilmesi de oldukça önemli başlıklar arasında yer alıyor.
   

  Gerçekler:

  - Bazı bölgelerde barış, güvenlik ve refah sürekli iken, diğer bazı bölgelerde ise bitmek bilmeyen çatışma ve şiddet sarmalı var. 
  - Yüksek şiddette silahlı çatışma ve güvensizlik, ülkelerin kalkınması üzerinde yıkıcı etkiye sahip. Bu etkiler ekonomik büyümeyi baltaladığı gibi  çoğunlukla nesiller boyu sürebilen haksızlıklar yaratıyor.
  - Çatışmanın olduğu veya hukukun üstünlüğünün olmadığı yerlerde cinsel şiddet, suç, istismar ve işkence de yaygın durumda. 

  Hedefler: 

   
  - Her yerde her türlü şiddetin ve şiddet sebepli ölüm oranlarının kaydadeğer miktarda azaltılması.
  - Çocuklara karşı her türlü tacizin, istismarın, kaçırılmanın ve her türlü şiddetin ve işkencenin bitirilmesi.
  - Ulusal ve uluslararası düzeylerde hukukun üstünlüğünün yaygınlaştırılması ve herkes için adalete eşit erişimin sağlanması.
  - 2030’a kadar yasadışı finansal akışların kaydadeğer miktarda azaltılması, çalınmış mülklerin kurtarılması ve iade edilmesinin sağlanması ve her türlü organize suçla mücadele edilmesi.
  - Her türlü yolsuzluk ve rüşvetin ciddi miktarda azaltılması.
  - Her düzeyde, etkili, hesap verebilir ve şeffaf kurumların geliştirilmesi.
  - Her düzeyde, hassas, kapsayıcı, katılımcı ve temsiliyetçi karar almanın temin edilmesi.
  - Küresel yönetişim kurumlarında gelişmekte olan ülkelerin katılımının genişletilmesi ve kuvvetlendirilmesi.
  - 2030’a kadar, herkese, doğum kayıtları da dahil olmak üzere yasal kimliklerin sağlanması.
  - Ulusal yasalar ve uluslararası anlaşmalar doğrultusunda kamunun bilgiye erişiminin sağlanması ve özgürlüklerin korunması.