YUKARI

Bunları Biliyor musunuz?

 • Akdeniz, son 50 yılda toplam balık popülasyonunun %34’ünü kaybetti.

  Akdeniz’in sadece % 7,14’ü koruma altında.

  Akdeniz'de incelenen balık rezervlerinin %80'i aşırı avlanma tehdidi altında.

  Akdeniz toplam denizlerin yalnızca %1’ini ama küresel gayri safi denizel hasılanın %20'sini oluşturuyor.

  Akdeniz’in ekonomik varlıklarının değeri 5,6 trilyon Amerikan dolarından fazla.

  Akdeniz'de yılda 132.000 kaplumbağa balıkçılık faaliyetleri sırasında tesadüfen yakalanıyor.

  Akdeniz'de turizmin önümüzdeki 10 yılda yıllık yaklaşık %2,9 oranında büyümesi bekleniyor.

  Turistler yöre sakinlerinin daha fazla su kullanıyor.

  Akdeniz'de avlanan balıkların %65'ini 13 tür oluşturuyor.

  Akdeniz'in gayri safi denizel hasılasının %92'si turizmden elde ediliyor.

 • Bebek filler bebeklerin süt dişi çıkarmaları gibi "bebek fildişlerini" kaybederler.

  Beyaz balinaların derisi yunuslarınkinden 10 kat kalındır.

  Ornitorenklerin midesi yoktur.

  Kurtlar bir oturuşta 9 kg yemek yiyebilir.

  Tembel hayvanın yediklerini hazmetmesi 1 ay ya da daha fazla sürebilir.

  Kunduzlar çevreyi değiştirme ve kendilerine uydurmada insanlardan sonra ikinci sıradadır.

  Bebek palyaço balıkları erkek doğup sonradan dişiye dönüşebilir.

  Beyaz balinaların vücut ağırlıklarının yarısı yağdır.

  Bir köpek 100 farklı surat ifadesi yapabilir.

  Albatros kuşlarının kanat boyları 3,5 metredir.

 • Flamingolar tehlike hissettiğinde, perdeli ayaklarıyla su üzerinde koşup uçuşa geçebilir.

  Bir kanguru doğduğunda annesinin kesesine tırmanır ve 2 aylık oluncaya kadar orada yaşar.

  Beyaz doğan flamingoların düz gagaları, yaşlandıkça eğrilmeye başlar.

  Amerika yaban koyunları 24 saat aralıksız savaşabilir.

  Peygamberdevesi, diğer yönü görebilmek için kafasını 180 derece döndürebilir.

  Kızıl tilkilerin tüylerinin rengi doğduklarında gridir.

  Afrika yaban köpeklerinin av girişimlerinin %80'i başarılıdır.

  Aslanların av girişimlerinin başarı oranı %10'dur.

  Bebek kirpilerin iğneleri incedir ve ancak doğduktan 3 hafta sonra kalınlaşır.

  Kral kobranın zehrinin 5,9 ml'si 20 insanı ya da 1 fili öldürmeye yetebilir.

 • Deniz kaplumbağası yavrularının yumurtlama yaşına gelmesi 15-20 yıl alır.

  Dişi limon köpek balıkları, kendi yavrularını doğurmak için kendi doğdukları yere geri döner.

  Deniz kaplumbağalarının yaşamlarının çoğu denizde geçer ve yalnızca dişiler yumurtlamak için doğdukları kumsala geri dönüp sahile çıkar.

  Yılanlar cam üzerinde sürünemezler.

  Dişi deniz kaplumbağaları ömrü boyunca yaklaşık 40 kadar yuva yapıp 3.200 yumurta bırakır.

  Koruma altına alınan deniz kaplumbağalarının ortalama ömrü 60 yıldır.

  Büyük kediler arasında ağaca en iyi tırmanabilen tür leoparlardır.

  Deniz kaplumbağaları beslenme ve kışlama alanlarına gitmek için çok uzun mesafelere göç ettiklerinden, ortalama üç yılda bir yuvalar.

  Bir salyangozun 2 km ilerlemesi için durmadan 220 saat yol alması gerekir.

  Deniz kaplumbağalarının Akdeniz'deki yuvalama alanlarının büyük çoğunluğu Türkiye kıyılarındadır.

 • Bugün vahşi doğada yalnızca 7100 çita var.

  Yaklaşık bir yüzyılda, kaplan popülasyonunun %97'si kaybedildi.

  Erkek Galapagos kaplumbağaları dövüşte kafalarını olabildiğince uzatır. En yükseğe uzatan kazanır.

  Baykuşların çoğu tek başına yaşar.

  Çekirgeler insan boyutunda olsaydı, bir sıçrayışları basketbol sahası uzunluğuna denk gelirdi.

  Develer vücut sıcaklıkları 41 dereceye ulaşıncaya kadar terlemezler.

  Bir kutup ayısının kaydedilen en uzun yüzme süresi 232 saat yani bu da 9 gün ve 16 saat eder.

  Filler yaklaşık 90 kg doğup yetişkinliğe erdiklerinde 2.000 - 6.000 kg olabilirler.

  Timsahlar uyurken beyinlerinin yarısını ve bir gözlerini açık tutar.

  Taklitçi Ahtapot rengini ve dokusunu değiştirerek, 15'ten fazla canlıyı taklit edebilir.

 • Jaguarlar, vahşi kediler arasında en güçlü çene kaslarına sahiptir.

  Kuyruğunu kaybeden kanguru bir daha asla zıplayamaz.

  Pitonlar tek seferde tüm bir tavşanı yutabilir.

  Araştırmalara göre bugün vahşi doğada 4000'den az kaplan kalmış durumda.

  Kunduzlar suyun altındayken şeffaf göz kapaklarını kullanırlar.

  Kangurular kuyrukları sayesinde denge kurabilirler.

  Kertenkeleler hareket ettikleri sırada nefes alamazlar.

  Pitonlar, altı aylık bir süreçte 150 adet tarla faresini yiyebilir.

  Kaplan kum köpekbalıkları henüz annelerinin karnındayken kendi kardeşlerini yerler.

  Akrepler metabolizmalarını yavaşlatarak herhangi bir besine ve suya ihtiyaç duymadan bir yıl yaşayabilirler.

  Bir aslanın görüşü insana göre altı kat daha kuvvetlidir.

 • Dünyanın en büyük, en uzun ve en ağır kuşları olan deve kuşları 2.7 m boya ve 160 kg ağırlığa ulaşabilirler.

  Yunuslar uyurken boğulmamak için beyinlerinin yarısıyla uyur, diğer yarısıyla nefes almaya devam ederler.

  Develerden daha uzun süre susuz kalabilen zürafalar, bir gün içinde en fazla 30 dakika uykuya ihtiyaç duyarlar.

  Bir kurdun uluma sesi ormanda 9.5 kilometre, açık alanda ise 16 kilometre mesafeden duyulabilir.

  Kelebeklerin tat alma duyusu ayaklarında yer alır.

  Kunduzlar suyun altında nefeslerini 15 dakika tutabilir. Kunduzlar suyun altındayken şeffaf göz kapaklarını kullanırlar.

  Ortalama 360 kg ağırlığa ulaşabilen boz ayıların hayatta kalabilmesi için günde 20.000 kalori alması gerekir.

  Tek bir arının bir kilo bal üretebilmesi için 2 milyon çiçeği ziyaret etmesi gerekir.

  Porsuklar yerin altında 300 metreye kadar ulaşan tüneller açabilirler.

  Timsah yavrularının %90'ı ilk yaşlarını doldurmadan dev kertenkeleler ve yetişkin timsahlar tarafından yenilir.

 • 1970'lerden 2000'lerin başlarına kadar dünyanın ciddi kuraklığa maruz kalan arazi alan miktarının yüzdesi iki katına çıktı.

  Arazi bozulumu suya erişimi ve su kalitesini tehlikeye atar.

  2030'da bazı kurak ve yarı-kurak arazilerde 700 milyona yakın insanı yerinden edebilir.

  Var olan tarımsal faaliyetler dünyanın tatlı su kaynaklarının %70'inden fazlasını kullanıyor.

  Dünya üzerinde yoksul nüfusun %74'ü (%42'si çok ve %32'si kısmi yoksul) arazi bozulumundan etkileniyor.

  Önümüzdeki 10 yılda yaklaşık 50 milyon insan çölleşmeden dolayı yerinden edilebilir.

  Dünyanın orman örtüsü her yıl 13 milyon hektar azalmaya devam ediyor.

  Dünya çapında 2 milyar hektarın orman ve arazi restorasyonuyla yenilenme olanağı var.

  Afrika'da 715 milyon, Latin Amerika'da 550 milyon, Güney ve Doğu Asya'da 400 milyon hektarın üzerinde tahrip edilmiş orman alanı yeniden ormanlaştırılabilir.

  Karma ormancılık, ormanların restore edilmesiyle beraber açlıkla savaşmak için umut vaat eden bir ortam oluşturuyor.

 • Birleşmiş Milletler'e göre dünya çapında her sene yaklaşık Bulgaristan kadar bir toprağı (12 milyon hektar) kaybediyoruz. Bu alan her yıl 20 milyon ton tahıl üretimi yapma olanağı sağlayacak bir büyüklüğe karşılık geliyor.

  Dünyanın sadece %3'ü ekilebilir topraklardan oluşuyor.

  Karasal alanların % 40'ı kurak alandır ve dünya nüfusunun 1/3'ünden fazlası kurak alanlarda yaşıyor.

  Dünya gıda üretiminin %44'ü kurak alanlardan sağlanıyor.

  Dünya hayvancılığının %50'si kurak alanlarda yapılıyor.

  Kurak ormanlar dünya tropikal ve sub-tropikal ormanlarının %50'sini oluşturur.

  Kurak bölge ormanları, dünyanın en geniş memeli tür çeşitliliğine ev sahipliği yapıyor.

  Ancak kurak alanlardaki GSMH kurak olmayan alanlara göre %50 daha az.

  2,6 milyar insanın hayatı doğrudan tarıma bağlı.

  Tarım alanı için kullanılan arazilerin %52'si kısmen veya şiddetli bir şekilde arazi bozulumundan etkileniyor.

 • Arazi bozulumu 1,5 milyar insanı etkiliyor.

  Toplam arazi bozulumu dünya çapında 1,9 milyon hektar alanı etkiliyor.

  Her yıl erozyonla 24 milyar ton verimli toprak yok oluyor.

  Her yıl kuraklık ve çölleşmeden dolayı, 20 milyon ton tahılın yetişebileceği 12 milyon hektar yok oluyor. (Dakikada 23 hektar)

  Arazi bozulumu, gelecek 25 yılda küresel gıda üretimini %12 düşürerek dünyadaki gıda fiyatlarını %30 oranında artırabilir.

  Önümüzdeki 25 yılda küçük aile işletmeleri ile topraksız köylülerden oluşan 925 milyon kişi açlığa maruz kalacak.

  Arazi bozulumu biyolojik çeşitliliği tehlikeye atar.

  Çölleşme küresel ölçekteki biyolojik çeşitliliğe etki eder: Her yıl 27.000 tür yok oluyor.

  Şu anki tarımsal aktiviteler, toplam sera gazı salımının %13'ünden fazlasını oluşturur.

  Var olan tarımsal aktiviteler ve ürün çeşitlerine bakılırsa iklim değişikliği 2050 yılına kadar çoğu ülkedeki tarımsal verimde %15 ila %50'lik bir düşüşe sebep olacak.

 • Flamingolar yalnızca baş aşağı pozisyondayken beslenebilir.

  Çekiç kafalı köpek balığının görüş açısı 360 derecedir.

  Kediniz çok uyuyor olsa da en uykucu kedinin aslan olduğundan emin olabilirsiniz: Aslanlar günde 16-20 saat uyurlar.

  Bukalemunun dili kendi vücut uzunluğu kadar uzayabilir.

  Kaplanların çizgileri tıpkı parmak izi gibidir, onları birbirinden ayırır.

  Atlar yüz ifadelerini kullanarak birbirleriyle iletişim kurarlar.

  Bir su kaplumbağasının en uzun yolculuğu 647 gün sürmüştür.

  Jaguar, ısırığıyla zırhlı sürüngenlerin kabuklarını rahatlıkla delebilir.

  Karasinekler fa notasında vızıldar.

  Ahtapotlar uzun süre aç kaldıklarında kendi kollarını yiyebilirler.

 • Böceklerin küçük olduğuna bakmayın: Yeryüzündeki hayvanların %80'i böcektir.

  Zebralar beyaz çizgileri olan siyah renkli hayvanlardır.

  Karıncalar uyumazlar.

  Büyük beyaz köpek balıkları, 100 litre suda tek bir kan damlasının kokusunu alabilir.

  Bazı yılan türleri 2 yıla kadar aç kalabilir.

  Dişi bir penguen yavrusunu kaybettiğinde, başka bir penguenin yavrusunu çalmayı deneyebilir.

  Köpekbalıkları gözlerini kırpmaz.

  Yunuslar tek gözleri açık uyur.

  Bir deve kuşunun hızı saatte 70 km'ye ulaşabilir.

  İstiridyeler cinsiyet değiştirerek buna göre çiftleşebilir.

 • Bir salyangoz dünyayı 4575 yılda turlardı.

  Mürekkep balıkları, hızlıca renk değiştirip avlarını hipnotize edebilirler.

  Deve kuşlarının gözü beyninden daha büyüktür.

  Ahtapotların 8 kolu yoktur, 6 kolu ve 2 ayağı vardır.

  Birçok memeli hayvan, ortalama 1,5 milyar kalp atışlık bir ömre sahiptir.

  Rejenerasyon yeteneğine sahip tarantulalar, dış iskelet ve iç organlarını yenisiyle değiştirirler.

  Örümcekler su üzerinde yürüyebilir ve su altında nefes alabilirler.

  Kelebeklerin uçabilmesi için vücut ısılarının 30°C'nin üzerinde olması gerekir.

  Koalalar, insanlar gibi özgün parmak izlerine sahiptir.

  Yetişkin bir kurt günde yaklaşık 9 kilo et tüketir.

 • Ülkemizde 2005-2015 yılları arasında elektrik talebi %60 arttı.

  Bu talebin 2030’a kadar %80 daha artması bekleniyor.

  Ülkemizde 2015’te elektrik üretiminin %38’i doğalgaz, %28’i kömür, %26’sı hidroelektrik, %4,5’u rüzgar santrallerinden karşılandı.

  Ülkemiz yenilenebilir enerji kapasitesi açısından son derece şanslı ülkeler arasında yer alıyor.

  Kaplanlar ön dişlerinin zedelenmesi ya da kaybedilmesi durumunda avlanamadıkları için açlıktan ölebilirler.

  Atlantik somon balıklarının koku alma duyusu köpeklerinkinden yaklaşık olarak 1000 kat daha iyidir.

  Boz ayılar bovling topunu rahatlıkla parçalayabilir.

  Akrepler metabolizmalarını yavaşlatarak herhangi bir besine ve suya ihtiyaç duymadan bir yıl yaşayabilirler.

  Büyük beyaz köpek balıkları hiçbir şey yemeden 3 ay boyunca hayatta kalabilirler.

  Bir araştırmaya göre, kuşların birbirlerine çarpmamasının sebebi her zaman sağa doğru yön değiştirmeleridir.

 • Önümüzdeki 15 yılda güneş ve rüzgar enerjisi yatırımlarına öncelik verilmesi durumunda 2030 yılında yenilenebilir enerjinin toplam payı %47 seviyesine çıkabilir. Yani elektrik enerjisi ihtiyacımızın neredeyse yarısını yenilenebilir kaynaklardan karşılayabiliriz.

  Güneş ve rüzgar yatırımlarına ağırlık vererek doğalgaz ve taş kömürü ithalatımızı azaltıp 2030’a kadar 18 milyar dolar tasarruf edebiliriz.

  Güneş enerjisi, üretilen enerji bazına kömür ve doğalgazın 8, nükleer enerjinin ise 7 katı istihdam yaratma potansiyeline sahip.

  Yenilenebilir enerji yatırımları tüm dünyada artıyor. 2015’te bu rakam 286 milyar dolara ulaştı.

  2015’te devreye alınan yeni elektrik üretimi kurulu gücünün yarısı yenilenebilir enerji kaynaklarından oluştu.

  Yenilenebilir enerji maliyetlerindeki düşüşler nedeniyle yatırımların artmaya devam etmesi bekleniyor.

  Rüzgar enerjisi maliyetleri 2008’ten bu yana üçte bir oranında azaldı. Böylece dünyanın pek çok yerinde rüzgar enerjisiyle fosil yakıtlardan daha ucuza elektrik üretmek mümkün hale geldi.

  2010-2015 arasında güneş enerjisi maliyetleri de %60 düştü. 2015-2025 arasında bir o kadar azalış daha bekleniyor.

  10 yıl içerisinde dünyanın pek çok yerinde güneş ve rüzgar en ucuz elektrik yöntemi olacak.

  Küresel ekonomide, kadınların iş gücüne katılımının artması ile 2025'te 12-28 trilyon ABD$ seviyelerinde bir büyüme gerçekleştirilebilir.

 • Karbon ayak izi en büyük gıda, 1.316.815.985 ton ile pirinç.

  Enerji tasarrufu yapmak için ofislerinizi sıcaklığını kışın 18-20, yazın 24 derecede tutun.

  Ofisten çıkıyorsanız bilgisayarınızı bekleme konumunda tutmayın, tamamen kapayın.

  Araştırmalara göre, ofis bitkileri daha verimli çalışmanızı sağlayabilir.

  Enerji tasarruflu ampuller klasik ampullere göre %75 az enerji tüketir ve 10 kat uzun ömürlüdür.

  Uyum sağlama yeteneği en yüksek canlılar fareler, hamam böcekleri ve kargalardır.

  Kargalar, Kutuplar ve Amerika’nın en güney ucu dışında neredeyse dünyanın her köşesinde yaşıyor.

  Ülkemizin enerji yoğunluğu (milli gelir başına tüketilen enerji) dünya ortalamasının üzerinde ve OECD ortalamasının yaklaşık 2 katıdır.

  Türkiye’de sanayi sektörü, ülkemizin toplam enerji tüketiminin yaklaşık % 40’ını ve elektrik enerjisi tüketiminin yaklaşık % 50’sini gerçekleştiriyor.

  Türkiye’de doğru verimlilik yatırımlarıyla, sanayi tesislerinin % 95’inde, %5 - %40 arasında enerji tasarrufu yapılabiliyor.

 • Her birimiz yılda ortalama 20 kg balık yiyoruz. Bu rakam 50 yıl öncesinin neredeyse iki katı.

  Dünya balık stoklarının % 31’i aşırı avlanma yüzünden tükendi.

  Akdeniz’de kaydedilmiş balık stoklarının yaklaşık %93’ü aşırı avlanma yüzünden tükendi.

  800 milyon insan hem beslenmek hem de ailelerini geçindirmek için balığa muhtaç.

  Midyeler etraflarındaki suyu süzdükleri için mükemmel bir deniz ekosistemi temizleyicisi işlevine sahiptir.

  Napolyon Bonaparte’ın askerlerini beslemek için verdiği emir üzerine konservesi yapılan ilk balık sardalyadır.

  Gece avlanan mezgitler, gündüzleri derin sularda geçirip geceleri beslenmek için su yüzeyine çıkar.

  Morina balığı ağzı açık yüzer, bu yüzden ağzına giren her şeyi yer.

  Çipuranın adı gözlerinin arasındaki altın çizgiden gelir. (Latince ismi olan "sparus aurata"daki sparus kelimesi "altın başlı balık" anlamına gelir.

  Çipuralar hayatlarına erkek olarak başlar. 30 cm’ye ulaşınca dişiye dönüşür ve dört ay boyunca her gün 80 bine yakın yumurta bırakabilir.

 • İstavrit denizin taksisi olarak bilinir. Çünkü İngilizcedeki adı olan "horse mackerel"deki "at" kelimesinden dolayı, küçük balıkların uzak mesafelere gitmek için istavritin sırtına bindiğine inanılır.

  Oluklu karides kafasıyla diğer deniz canlılarından ayrışır çünkü sadece beyni değil, midesi, kalbi, karaciğerim ve üreme organları başlı göğüs de denilen kafasındadır.

  Yasadışı ve kaçak balıkçılık sonucu avlanan balık miktarı yakın zamanda dünyada her yıl tutulan balık miktarının yaklaşık yüzde 30’una ulaşabilir.

  Mürekkep balıkları, özel hücreleri ile hızlıca renk değiştirip avlarını hipnotize edebilirler.

  Tarantulalar, dış iskelet ve iç organlarını yenisiyle değiştirebilirler.

  Birçok memeli hayvan ortalama 1,5 milyar kalp atışlık bir ömre sahiptir.

  İnsan vücudunda ortalama 640 kas varken fillerin sadece hortumunda 40.000'den fazla kas bulunur.

  Denizanaları, yüzebilen diğer türlere göre %48 daha az oksijen tüketir.

  Ayılar bovling topunu ısırarak parçalayabilir.

  Birçok balık geriye doğru yüzebilir.

 • Atlantik somon balıkları, köpeklerden yaklaşık 1000 kat daha iyi koku alır.

  Bir karıncayiyen günde ortalama 35.000 karınca ve termit yiyebilir.

  Keçilerin gözbebekleri dikdörtgen şeklindedir.

  Kuşlar her zaman sağa doğru yön değiştirdikleri için birbirlerine çarpmazlar.

  Kutup ayıları yaklaşık iki metre zıplayabilir ve saatte 40 km hızla koşabilir.

  İnsan gülümsemeye ana rahminde başlıyor.

  Gülümsemek, farklı kültür ve uygarlıklardan da olsalar, dünyadaki bütün insanların ortak özelliği.

  İnsanların %33’ünden fazlası günde 20 kereden fazla gülümsüyor.

  İnsanların %14’ten azı günde 5 kereden az gülümsüyor.

  Gülümseme rekoru günde 400 gülümsemeyle çocuklara ait

 • Gülümsemek bulaşıcı olduğu için bize gülümseyen birini görünce dayanamayıp gülümsüyoruz.

  Darwin’e göre, sadece iyi hissettiğimiz için gülümsemiyoruz, aynı zamanda gülümsediğimiz için iyi hissediyoruz.

  Gülümseme kaslarına botoks uygulanan hastalar, botoks sonrasında gülümseyemedikleri için beyinlerinin mutluluk merkezine daha az sinyal gönderiyor.

  Sahte gülümsemeleri anlamanın yolu kendi gülümsememize güvenmekten geçiyor. Normal şartlarda, sahte bir gülümsemeyi rahatlıkla ayırt edebiliyoruz fakat bir kalemi ağzımıza enlemesine alıp gülümseme kaslarımızın üzerine bastırdığımızda, doğru tahmin yapmakta zorlanmaya başlıyoruz.

  Gülümsemek, stres hormonları kortizol, adrenalin, dopaminin seviyesini azaltıp, endorfini dengeliyor ve tansiyonu düşürüyor.

  Gülümsedikçe kendimizi daha güzel hissediyoruz. Çünkü gülümsediğimizi gören insanlar bize gülümseyerek bakmaya başlıyor. Biz de buradan “beğenildiğimiz” anlamını çıkarıyoruz.

  Bir kere gülümsemenin beyinde yarattığı etki 2.000 bar çikolataya eşit.

  Yenilenebilir enerji 2015’te hem kurulu güç hem de yatırım tutarı konusunda rekor kırdı.

  Türkiye, 2015'te Çin’den sonra en çok solar ısıtma sistemi kuran ülke oldu.

  2016 itibarıyla 173 ülkenin yenilebilir enerji hedefi, 146 ülkenin ise yenilebilir enerjiyi destekleyen politikaları bulunuyor. 

 • 8.1 milyon insan doğrudan yenilebilir enerji sektöründe istihdam ediliyor. 

  2015 yılında, yenilenebilir enerjiye yapılan yatırım kömür ve doğalgaz projelerine yapılan yatırımın iki katına ulaştı.

  Güneş enerjili uçak Solar Impulse 2, yaklaşık 14 ay süren yolculuğu sırasında 43.000 kilometre katetti ve 17 durağa uğradı.

  Dünyada 20'ye yakın ülke karbon vergisi uyguluyor.

  Yanlış ve zamansız ilaç kullanımı nedeniyle ülkemizde her yıl ortalama 120 bin arı kolonisinin öldüğü tahmin ediliyor.

  Ülkemiz, arı koloni sayısında dünyada 2. sırada yer almasına rağmen, birim koloni başına bal verimi ile diğer arı ürünleri üretiminde dünya ülkelerinin çok gerisinde yer alıyor.

  Ülkemiz denizlerinde 120'den fazla balık çeşidi bulunuyor.

  Ülkemizde bulunan balıkların yüzde 40'ı tatlı, yüzde 60'ı ise tuzlu su balığı.

  Türkiye'de en çok avlanan 10 balık türü: Barbun, çipura, hamsi, istavrit, kefal, kolyoz, kupes, levrek, lüfer ve mezgit.

  Geri dönüştürülen atıkların %43’ünü kağıt, %27’sini plastik, %12’sini cam, %8’ini tekstil ürünleri ve %4’ünü metaller oluşturuyor.

 • Ambalaj malzemeleri, %20 geri dönüşüm oranı ile tüm atıklar içinde ilk sırayı alırken, diğer atıkların geri dönüşüm oranı ortalama %7 civarında.

  Yüksek oranda su kullanımı nedeniyle topraklarımız tuzlanıyor ve su varlıklarımız hızla azalıyor.

  1970’ten bugüne, küresel olarak biyoçeşitliliğimizin yüzde 30’unu kaybettik.

  Kompozit ambalaj atıklarının geri dönüşümünden, karton koliler, yalıtım malzemeleri ve mobilya gibi ürünler üretilir.

  Diktiğiniz her ağaç ömrü boyunca 1 ton CO2 emer.

  Dünya nüfusunun %40'ını barındıran 80 ülke su sıkıntısı çekiyor.

  Buzdolabına koyduğunuz sıvıların ağzını kapatarak içerideki nemi azaltıp kompresörün daha az çalışmasını sağlar ve elektrik tasarrufu yaparsınız.

  Bir cam şişenin doğada yok olması tam 4 bin yıl sürer.

  Musluktan saniyede damlayan 1 damla su, yılda 9000 litre suyun ziyan olması demektir. Bu bir insanın yaklaşık 17 yıllık su ihtiyacına eşittir.

  Türkiye'de yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payı (hidroelektrik hariç) %2 seviyesinde.

 • Her 100 kişiden 90’ı kullanılmış atık yağları lavaboya dökerek temizliyor.

  Türkiye'de ormanların yüzde 64'ünde erozyon yaşanıyor.

  Bir teneke kutunun doğada yok olması 10 ila 100 yıl sürer.

  Ülkemizdeki bitkilerin üçte biri endemik. Yani sadece Türkiye’ye özgü.

  Su tasarrufu sağlayan duş başlıklarıyla su tüketimini %25 azaltabilirsiniz.

  Her yıl, Türkiye'deki evlerden kaynaklanan toplam atık miktarı yaklaşık 25,28 milyon ton civarında. Bu da kişi başına günlük 1,15 kg atığa karşılık geliyor.

  Yalnızca İstanbul’da her yıl 5,5 milyon ton evsel atık ortaya çıkıyor.

  Türkiye’de yılda 1,2 milyon ton endüstriyel atık, 100 bin ton tıbbi atık ve 539 bin ton e-atık ortaya çıkıyor.

  Bir kişinin bir yılda ürettiği e-atık miktarı 6.5 kg.

  Buzdolabınızda ısıyı her 1 derece düşürdüğünüzde enerji tüketiminiz %6-8 oranında artar.

 • Bir ton gazete kağıdı geri kazanıldığında 8 çam ağacının kesilmesi önlenir.

  Türkiye’de yaklaşık 1 milyon ton kağıtla gereksiz yazışmalar yapılıyor.

  Türkiye’de haftada ortalama 2 tür keşfediliyor. 

  Gezegenimizdeki organizma çeşitliliğinin yüzde 95 kadarı halen keşfedilmeyi bekliyor.

  4 kişilik bir aile, bir yıl boyunca tasarruflu duş başlığı ile yıkandığında, 1444 kişinin duş almasına yetecek kadar su tasarruf edebilir.

  Bir ton gazete kağıdı geri dönüştürüldüğünde 8 çam ağacının kesilmesi önlenir.

  3,7 litre benzin yaklaşık 3 milyon litre içme suyunu kirletiyor. 

  Bir ton kullanılmış beyaz kağıt geri dönüştürüldüğünde 16 çam ağacı kurtulur.

  Yağmur ormanındaki bir ağaç, atmosfere günde 760 litre su salabilir.

  Yeryüzünün %71’i suyla kaplıdır fakat bu suyun sadece %3’ü tatlı sudur. Tatlı suların üçte ikisi dağ buzulları ve kutup buzu biçimindedir. Geri kalan %97’yi tuzlu okyanus suları oluşturur.

 • Her yıl marketler tarafından tahminen 17,5 milyar plastik torba dağıtılıyor. Buna göre, kişi başına yıllık yaklaşık 240 adet torba tüketiliyor.

  Türkiye’de her yıl 1.5 milyon ton bitkisel ve hayvansal yağ tüketiliyor. Bunun 350 bin ton kadarı atık olarak açığa çıkıyor. Atık yağın sadece 1,5 bin tonu toplanabiliyor.

  1 litre yağ, 1 milyon litre suyu kullanılamaz, 5 milyon litre suyu içilemez hale getiriyor.

  Bir insanın kalbi dakikada 60-80 defa çarparken, sinek kuşunun dakikada 615 defa çarpar.

  Yaşayan en küçük memeli, ağırlığı yaklaşık 3 gram olan "Etrüks faresi"dir.

  Büyüklükleri karıncalar kadar olan termitler, toprak üzerinde yüksekliği 8 metreyi bulan yuvalar yapabilirler.

  Penguenler, enerji tasarrufu yapmak için sarkaç hareketiyle yürürler.

  İnsanoğlunun bildiği okyanus canlı türlerinin sayısı 275.000 kadardır.

  Okyanusların ortalama derinliği 3795 metredir. (Karaların ortalama yüksekliği 840 metredir).

  Dişi morina balığı yılda yaklaşık 4.000.000 yumurta yumurtlayabilir.

 • Çöl akrebinin ayaklarında, kuma konan bir kelebeğin yerde oluşturduğu titreşimleri bile hissedebilen algılayıcılar vardır.

  Erkek penguenler yavruları için kuluçkaya yattığı 4 ay boyunca hiçbir şey yemezler.

  Sulak alanlar biyolojik çeşitlilik açısından dünyanın en verimli bölgeleri. Türkiye'de uluslararası öneme sahip 56 adet sulak alan bulunuyor.

  Yalnız İstanbul’da yılda 450.000 ton kağıt tüketiliyor. Kişi başına düşen günlük ortalama ağaç tüketimi ise 1,5kg.

  Tüm dünyada her gün 400.000 hektarlık orman alanı yok oluyor. Türkiye’de her yıl 20,000 hektarın üzerinde orman alanı yok oluyor.

  Türkiye’de son 40 yıl içinde 1.300.000 hektar sulakalan kurutuldu ve tahrip edildi, bu alan Van Gölü’nün 3 katından daha fazladır.

  Bir biliminsanının belirttiği gibi: “Umut etmek için sebebimiz var! Biz, insanların bu olaya bakışlarını değiştirebiliriz.

  Bir fil hortumunda 50 bin kas vardır ve hortumuyla hem bir ağaç kütüğünü kaldırabilir hem de, yere düşmüş bir bezelye tanesini alabilir.

  3 milyon adet araçtan kaynaklanan atık yağın toplanarak geri kazanılması sonucunda elde edilen enerji ile 1,5 milyon insanın yıllık enerji ihtiyacı giderilebilir.

  1 ton kâğıt üretimi için 17-24 adet ağaç gerekiyor. Geri dönüşüm ile elde edilen kâğıtlar için, ağaçtan üretilen kâğıtlara oranla %70 daha az enerjiye ihtiyaç duyuluyor. 

  1 ton kâğıdın geri kazanılması ile en az 17 ağaç, 298 litre petrol, 26500 l su, 41000 KW enerji tasarrufu sağlanıyor.

 • Sahil bölgeleri kalabalıklaştıkça sahildeki suyun kalitesi düşecek sahildeki vahşi yaşam yok olacak ve sahiller yok olacak.

  Alaska ayıları dünyadaki etobur canlıların en ağırlarındandır ve yaklaşık 770 kilo ağırlığındadır.

  Yarasalar zifiri karanlıkta 0.6 mm. çapındaki bir teli bile tespit edebilir.

  Köstebekler bir saatte 45 m. uzunluğunda tünel kazabilir.

  Dünyadaki volkanik olayların %90’ı denizlerde gerçekleşmektedir.

  Denizlerdeki tüm sular güneşimizin yaşlanmasından kaynaklanacak aşırı sıcaklıklar nedeniyle yaklaşık 1 milyar yıl sonra buharlaşacak.

  En yüksek gelgitler Kanada’daki Fundy Körfezi’nde gerçekleşmektedir. Sene boyunca değişik zamanlarda med ve cezir arasındaki fark 16 metreyi bulmaktadır.

  Herkes rüzgarın hareket eden hava olduğunu bilir, peki havayı hareket ettiren nedir?

  Hamsterler kış uykusuna yatan hayvanlar arasında en düşük vücut ısısına sahip olanlardır. Vücut ısısı 3.5 derece olacak kadar düşer.

  Bazı balıklar oldukça uzun yaşarlar. Örneğin, Kanada’nın Pasifik kıyısında yaşayan “Rougheye Rockfish” isimli balık türünün yaklaşık 150 yıl hayatta kaldığı tahmin edilmektedir.

 • Hava kirliliği denizlerdeki zehirli maddelerin içte birini oluşturmaktadır. Denizlerdeki zehirli maddelerin %44’ü nehir ve akarsulardan kaynaklanmaktadır.

  Yetişkin bir ayı, bir at kadar hızlı koşabilir.

  Bir yıl içinde denizlerden avlanan balıkların ağırlığının üç katı kadar atık denizlere atılmaktadır. - 1 litre motor yağı 530.000 litre içme suyunu kirletebilmektedir.

  Dünyada en derine dalan kuş türü imparator penguenleridir. Bu kuşlar yiyecek aradıkları sırada tam 255 metre derine dalarlar. yani bu kuşlar yaklaşık 18 dk nefessiz kalıyorlar!!

  En hızlı yüzen balık orkinos balığıdır. Yetişkin bir orkinos saatte yaklaşık 90 km hızla yüzebilir.

  Bir aile yıllık ortalama 330 adet cam şişe ve kavanoz kullanıyor. Bu cam şişe veya kavanozların yalnızca bir tanesini geri dönüştürerek bir bilgisayarın 25 dakikada harcadığı enerji karşılanabilir.

  10 adet metal kutu geri kazanıldığında 100 watt’lık bir ampulün 35 saat yanması için ihtiyacı olan enerji kazanılıyor.

  Kloroflüorokarbonlar (CFC) 1974 yılından itibaren dünyada yasaklanmaya başladı.

  Hamamböcekleri yaklaşık olarak 250 milyon yıldır yaşadıkları halde hiçbir değişime uğramamışlardır.

  Arap Körfezi’nde yer alan deniz suyunu içme suyuna çeviren dev tesisler günde yaklaşık

 • Bugün dünyada yaşayan aşağı yukarı 1 milyon böcek türü vardır. Her yıl aşağı yukarı 8000 yeni tür keşfedilmektedir.

  Kangurular geri geri yürüyemezler.

  Denizlerdeki tüm sular güneşimizin yaşlanmasından kaynaklanacak aşırı sıcaklıklar nedeniyle yaklaşık 1 milyar yıl sonra

  Dünyadaki en büyük balık sıcak sularda yaşayan ve planktonlarla beslenen balina köpekbalığıdır.

  En küçük kuş yumurtası mine çiçeği sinekkuşuna aittir. 10 mm'den daha kısadır ve 0,37 gram ağırlığındadır.

  Dünyada en derine dalan kuş türü imparator penguenleridir. Bu kuşlar yiyecek aradıkları sırada tam 255 metre derine dalarlar.

  Antarktika’ya ait olmayan birtakım canlı türleri kıtaya yerleşerek ekosistemi tehdit ediyor.

  Kloroflüorokarbonlar (CFC) atmosfer bütününün yalnızca milyarda birlik bölümünü oluştururlar.

  Kutup ayıları daha az enerji harcamak için (vücut ısılarını korumak için) arka ayaklarını ön ayaklarının izine basarlar.

  Dünyadaki mercan kayalıklarının %60’ından fazlası kirlilik, tortulaşma ve küresel ısınmadan kaynaklanan deniz suyu sıcaklığı artışının yol açtığı ağarlaşma etkisi nedeniyle tehdit altındadır.

  Dünyadaki ilk bitkiler olan algler 3,5 milyon yıl önce oluştular. Diğer bitkiler gibi algler besin üretirken oksijen açığa çıkartır.

 • Otomobilinizi hortumla yıkadığınızda yaklaşık 550 litre su harcamış olursunuz.

  Bir cam şişe doğada 4000 yıl, plastik 1000 yıl, sakız 5 yıl, bira kutusu 10-100 yıl, sigara filtresi 2 yıl süreyle yok olmaz.

  Büyük bir kayın ağacı, 72 kişinin 1 günlük oksijen ihtiyacını karşılar.

  Dünyadaki mevcut suların ancak % 1'i kullanılabilir.

  Dünya yüzeyinin % 6’sı çölleşmiş, % 29'u çölleşmek üzere.

  Evsel katı atıkların % 68 ’ini organik atıklar, geri kalanını kâğıt, karton, tekstil, plastik,

  Türkiye'de günde yaklaşık 65 bin ton çöp üretiliyor.

  Katı atık yönetiminin üç temel ilkesi: Az atık üretilmesi, atıkların geri kazanılması ve

  Uygun şekilde depolanmamış çöpler yeraltı ve yüzeysel su kirliliğine, haşerelerin üremesine,

  Türkiye'de bulunan 3215 belediyeden sadece 11 ’inde düzenli depolama yapılıyor.

 • Atıkların özelliklerinden yararlanılarak içindeki bileşenlerin fiziksel, kimyasal veya

  Türkiye’de çöp miktarının yaklaşık % 15-20 ’sini geri kazanılabilir nitelikli atıklar oluşturuyor.

  Plastik ambalaj atıkları yıkanıp granül haline dönüştürülerek ikincil ürün üretiminde ham madde olarak kullanılıyor.

  1 santimetreküp kömürün içindeki boşlukların yüzey alanı toplamı 120-180 metrekaredir

  Bir Tsunami dalgası saatte yaklaşık 800 km hızla ilerleyebilir.

  Bilgisayarlar çevre için ciddi bir tehlike oluşturuyor çünkü üretiminde kullanılan materyallerin çoğu çevreye zararlı. Standart bir monitor yaklaşık 2 kilogram kurşun içeriyor.

  Bir cam şişeyi geri dönüştürdüğümüzde tasarruf ettiğimiz enerjiyle klasik bir ampülü dört saat boyunca yakabiliriz.

  Eczaneden satın aldığınız ilaçların neredeyse dörtte biri tropik yağmur ormanından gelmektedir. Tropik yağmur ormanlarından üretilen ilaçlar yılda 30 milyar dolarlık kazanç sağlıyor.

  Cam geri dönüşümle üretildiğinde, sıfırdan hammaddesiyle üretilirken ortaya çıkan hava kirliliği % 20 ve su kirliliği % 50 azaltıyor.

  Bir adet alüminyum içecek kutusunu geri dönüştürerek tasarruf ettiğimiz enerjiyle bir televizyonu tam 3 saat boyunca çalıştırabiliriz.

 • Küresel ısınma nedeniyle 2080'e kadar 200 - 600 milyon insanın açlık çekebilir, 1,1 - 3,2 milyar insanın da susuzluktan etkilenebilir.

  Yurdumuzda doğal olarak bulunan 9000 bitki türünden 3000'i sadece Türkiye'de yaşıyor.

  Ülkemizde yaşayan hayvan türü sayısı tüm Avrupa kıtasında yaşayan hayvan türlerinin 1.5 katı.

  Ülkemizde doğal olarak yaklaşık 120 memeli, 450 kuş, 13 sürüngen, 350 balık türünün yaşamakta ve 15 memeli,

  Dünyanın büyük kuş göç yollarından ikisi Anadolu’dan geçiyor.

  Ülkemizdeki toprakların üçte ikisinin su veya rüzgar erozyonu etkisi altında.

  Her yıl 1 cm. kalınlığında ve Kıbrıs Adası büyüklüğünde toprağımızın erozyonla yok oluyor.

  Bir ton kullanılmış beyaz kağıt, geri kazanıldığında 16 adet çam ağacının,

  Geri dönen her bir ton cam için yaklaşık 100 litre petrol tasarruf edilmiş olur.

  Türkiye'de yaklaşık yılda 1 milyon ton kağıtla gereksiz yazışma yapılıyor.

 • Küresel ısınma nedeniyle birçok ekosistem daha soğuk olan bölgelere, yani kutuplara ve dağlık bölgelere doğru ilerliyor.

  Yılda 6,5 milyon ton çöp denize dökülüyor.

  Geri dönüştürülen her bir ton kağıt, 17 ağacı kurtarıyor.

  Plastik molekülleri mikropların sindiremeyecekleri denli büyük oldukları için çürümezler ve ayrışmazlar.

  Eğer doğru politikalarla desteklenirse, iyimser senaryolara göre, dünyanın enerji ihtiyacının %80'i yenilenebilir kaynaklardan sağlanabilir.

  Gelişmekte olan ülkelerde sanayi atıklarının %70'i hiçbir işlemden geçirilmeden sulara bırakılıyor.

  Son 12 yılın 11 yılı, 1850 yılından beri yaşanan en sıcak yıllar oldu. Ortalama küresel sıcaklık, 20. yüzyılda 0,74 °C arttı.

  Dünya üzerinde yaşayan her altı kişiden birinin temiz suya erişimi yok.

  Şehir nüfusu saniyede 2 kişi artıyor. Dünya üzerinde 827,6 milyon insan gecekondularda yaşıyor ve temiz içme suyuna erişemiyor.

  Yılda yaklaşık 100.000 deniz kaplumbağası ve yunus, balina ve fok balığı gibi deniz memelileri denizlerde bulunan plastik kirliliği yüzünden ölüyor.

 • Yılda yaklaşık 4 milyon çocuk, kimyasal atıklar vs. yüzünden oluşan çevresel tehlikeler yüzünden hayatını kaybediyor.

  2011 yılında yenilenebilir enerjiye 211 milyar Dolar yatırım yapıldı. Bu rakam 2009 yılında 160 milyar dolardı.

  Günde 2 milyon ton kanalizasyon ve diğer atık sular dünyanın sularına karışıyor.

  Sera gazı salımları şu anki hızda devam ederse, 2100 yılına kadar dünyada 2-4,5 °C arasında bir sıcaklık artışı görülecek.

  Her insan günde ortalama 1,8 kilo çöp atıyor. Çöp depolama alanlarındaki organik çöpler yaklaşık 30 yıl boyunca orada kalıyor.

  Köstebekler 12 saat içinde yiyecek bulmadığı takdirde ölürler. Köstebeklerin başlıca gıda kaynağı böcekler ve toprak solucanlarıdır.

  Çayırlar, dünyanın kuru arazilerinin beşte birini oluşturur ve çoğunluğu tropiklerde bulunur.

  Amazon’da yaşayan asker karıncalar, bazı başka karınca türlerinin yuvalarını işgal eder ve orada bulunan larvaları kendi yuvalarına taşır. Larvalar büyüyüp karınca haline geldiğinde ise asker karıncalar bunları işçi olarak kullanır.

  Fillerin hortumlarının ucu o kadar hassas ve esnektir ki, yerde duran bir iğneyi alabilirler.

  Bir kirpi bir kış mevsimi boyunca 100 ağaç öldürür. Ağaca çıkmak için keskin pençelerini kullanır, bir dala oturarak ağacın kabuğunu ve sürgünlerini kemirir. Ağaç kabuklarını çok sevdiği için kirpiler ormanlara çok zarar verirler.

 • Dünyanın her yerinde, bakır kabloların yerine kullanılmaya başlanan fiber optik kablolar camdan yapılıyor.

  Doğal ortamları insan eliyle tahrip edildiği için, günde 50 ila 100 arası bitki ve hayvan türünün neslinin tükendiği tahmin ediliyor.

  2100 yılna gelindiğinde dünyadaki insan nüfusunun 3 katına çıkacağı tahmin ediliyor.

  Çatı arası izolasyonu sayesinde evlerdeki enerji kaybı % 20 azaltılabilir.

  En iyi senaryolarda bile, sıcaklık artışının 2 °C'yle sınırlanabilmesi konusunda dünyanın %50 şansı olduğu belirtiliyor.

  1970 ila 2004 yılları arasında, sera gazları salımı %70 arttı.

  Dünyanın tüm okyanuslarında kirlilik bulunuyor. Günde yaklaşık 8 milyon adet kirlilik yaratan nesne deniz ve okyanuslara giriyor.

  2011 yılında doğal afetler yüzünden 366 milyar dolar zarar edildi.

  2025 yılına gelindiğinde, 1800 milyon insan ciddi su kıtlığı çeken ülkelerde veya bölgelerde yaşıyor olacak.

  1991 ila 2000 yılları arasında %90'ı suyla ilgili olan 2557 doğal afette 665.000'den fazla insan hayatını kaybetti.

Çocuklar İçin

Keşfet ? Öyküler Kitap Kurdu